Wednesday, September 13, 2006

Bekerja Berat, Haruskah Berbuka..

Pekerja buruh yang bekerja berat di siang hari, apakah wajib ke atas mereka berpuasa ?


Jawapan :

Ibadat puasa diwajibkan ke atas semua umat Islam, melainkan beberapa golongan yang diberikan keuzuran oleh agama seperti orang yang bermusafir, sakit, dan seumpamanya. Orang yang bekerja berat tidak termasuk di dalam golongan yang dibenarkan tidak berpuasa. Mereka bukan orang sakit, musafir dan seumpamanya yang dibenarkan untuk tidak berpuasa.

Wajib ke atas mereka berniat dan berazam untuk berpuasa. Mereka bangun bersahur dan menahan diri dari makan dan minum setelah terbit fajar siddiq. Mereka termasuk dalam kumpulan umat Islam yang diwajibkan puasa. Maknanya mereka keluar dari rumah pada pagi hari ke tempat kerja dalam keadaan mereka berpuasa.

Setelah itu jika di pertengahan hari, disebabkan kerja yang berat sehingga jika mereka tidak berbuka akan memudharatkan diri mereka, maka harus ke atas mereka berbuka puasa. Dan wajib pula mereka mengqadhanya pada hari-hari yang sesuai. Jika tidak ada kemudharatan untuk mereka berpuasa dengan kerja mereka tersebut, maka wajib ke atas mereka berpuasa sama seperti umat Islam yang lainnya.

Demikilanlah fatwa yang dinyatakan oleh al-SYeikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz dan al-Syeikh Abdullah bin Muhammad bin Hamid r.h.

wallahu a'lam.

-------

http://www.islamqa.com/index.php?ref=43772&ln=ara

No comments: