Wednesday, September 13, 2006

Makan Di Siang Hari Untuk Yang Tidak Berpuasa (keuzuran)

Wanita yang tidak boleh berpuasa disebabkan haid atau seumapamanya, bolehkah dia makan dan minum di siang hari ?

Jawapan :

Wanita yang tidak boleh berpuasa disebabkan haid dan nifas tidak diwajibkan kepada mereka Imsak (menahan diri dari makan dan minum) pada siang hari, demikian juga halnya dengan orang yang dalam musafir.

al-Syeikh Muhammad bin Soleh al-Uthaimin berkata :

"Apabila orang yang musafir sampai ke bandarnya dalam keadaan dia tidak berpuasa, maka tidak wajib ke atasnya untuk imsak, dia boleh untuk makan dan minum pada baki harinya itu, kerana jika dia imsak tidak memberi apa-apa faedah kepadanya disebabkan wajib ke atasnya qadha puasa pada hari tersebut. Inilah pendapat yang benar. Inilah mazhab Malik dan Syafie dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad r.h. Akan tetapi tidak sepatutnya dia makan dan minum terang-terangan." (Majmu; fatawa ibn 'Uthaimin)

Katanya lagi : "Jika seorang wanita suci daripada haid atau wanita yang bernifas suci di siang hari (puasa) tidak wajib ke atas mereka imsak, mereka boleh makan dan minum, kerana imsak mereka tidak memberi apa-apa faedah disebakan mereka perlu menqadha puasa mereka itu. Inilah mazhab Malik, al-Syafie dan salah satu riwayat dari Ahmad. dan telah diriwayatkan dari Ibn Mas;ud katanya :

من أكل أول النهار فليأكل آخره

Maksudnya : "Siapa yang telah makan (tidak berpuasa disebabkan keuzuran) pada awal hari, maka dia makanlah pada akhirnya (baki harinya)." (majmu' fatawa ibn uthaimin)

Ketika ditanya kepadanya : "Siapa yang berbuka pada siang hari ramadhan disebabkan keuzuran yang dibenarkan syara', apakah harus baginya untuk makan dan minum baki harinya.?"

Jawab Ibn Uthaimin : "Harus dia makan dan minum kerana dia berbuka disebabkan keuzuran yang dibenarkan syara'. Jika dia berbuka disebabkan keuzuran yang dibenarkan syara' maka telah hilang kehormatan hari itu pada haknya, maka dia boleh makan dan minum. Berbeza dengan seorang lelaki yang berbuka pada siang ramadhan tanpa keuzuran, dia wajib imsak sepanjang harinya, dan dia wajib qadha, maka perlu diperhatikan perbezaan antara dua perkara ini." (majmuk fatwa Ibn Uthaimin)

wallahu a'lam.

--------

http://www.islamqa.com/index.php?ref=65635&ln=ara

No comments: