Friday, September 15, 2006

Roh Dingati Dengan Bacaan Al-Fatihah SangahanSANGGAHAN


Abu Hurairah meriwayatkan bahawasanya Nabi s.a.w. bersabda :
Maksudnya : "Apabila mati seseorang insan, maka terputuslah daripadanya amalannya melainkan tiga : Sedekah Jariah, atau ilmu yang dia manfaatkan dengannya, atau anak soleh yang mendoakannya." (Riwayat Imam Muslim)

ALLAH s.w.t. berfirman di dalam al-Quran :

Maksudnya : "Dan bahawasanya tidak ada bagi seseorang insan itu melainkan apa-apa yang diusahakannya sahaja." (an-Najm - 39)

al-Imam Ibn Kathir di dalam tafsirnya "Tafsir al-Quran al-'Azim" ketika menafsirkan ayat ini berkata :

"Dari ayat yang mulia ini as-Syafi'e r.h dan dan orang-orang yang mengikutnya membuat kesimpulan bahawasanya bacaan al-Quran tidak sampai hadiah pahalanya kepada simati kerana bacaan tersebut bukanlah daripada amalannya (simati) dan bukan juga usahanya. Kerana itu Rasulullah s.a.w. tidak menyunatkan perbuatan tersebut kepada umatnya, dan tidak ada juga galakan kepada mereka, tidak ada juga nas dan tindakan daripada baginda. Tidak diriwayatkan juga perkara tersebut daripada salah seorang sahabat r.'anhum. Kalaulah perkara tersebut adalah baik, pastilah mereka (para sahabat) akan mendahului kita dalam melakukannya..."

Inilah hadith dan ayat al-Quran beserta penafsiran dari para ulama dalam bab bacaan kepada mayat. Kalau sedekah pahala bacaan al-Quran tidak sampai kepada mayat, bagaimana boleh datang pula dakwaan ruh diingati dengan bacaan al-Fatihah ?

Berkenaan ayat al-quran dari surah an-Naba' - 38. Ayat tersebut menceritakan keadaan hari kiamat bukan sebaliknya. Ia tidak ada kena mengena langsung tentang permintaan ruh untuk melihat jasad mereka, begitu juga dakwaan ruh diingati dengan bacaan al-Fatihah. Artikel tersebut jelas telah meletakkan ayat al-quran bukan pada tempatnya.

wallahu a'lam.

No comments: