Monday, July 17, 2006

Memegang tongkat ketika berkutbah

Soalan :

Akum adakah memegang tongkat ketika berkutbah bagi seseorang khatib merupakan satu yang sunnah???


Jawapan :


Terdapat hadith yang diriwayatkan :

أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على عنزته اعتماداً

Maksudnya : “Bahawasanya baginda saw bersandar/memegang kayu yang ada besi dihujungnya (ketika berkhutbah).” (al-Syukani di dalam Nail al-Autar mengatakan hadith ini Mursal, di dalam sanadnya adalah Laith ibn Abi Salim dan ia Lemah, Demikian juga Ibn Hajar di dalam al-Talkhis berkata Laith bin ABi Salim adalah Lemah)

Abu Daud di dalam sunannya meriwayatkan hadith daripada Hakim bin Huzan :

شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقام متوكئاً على عصا أو قوس

Maksudnya : “Kami menyeksikan padanya hari Jumaat bersama Rasulullah saw, baginda berdiri (berkhutbah) bersandar/memegang tongkat atau busar.” (al-Hafidz di dalam al-Talkhis berkata sanad hadith ini Hasan, Ibn al-Sakkan dan Ibn Khuzaimah mensahihkan hadith ini. Sila lihat Sahih Ibn Khuzaimah)

Bagi hadith ini ada Syahid dari hadith al-Barra’ bin ‘Aazib yang diriwayatkan oleh Abi Daud dengan lafaz :

أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي يوم العيد قوساً فخطب عليه

Maksudnya : “Bahawasanya Nabi saw telah diberi busar pada (khutbah) hari raya, lalu baginda berkhutbah dengannya.” (Hadith ini disahihkan oleh Ibn al-Sakkan. Sila lihat al-Talkhis al-Habir)

Imam Malik berkata : “Dari apa yang disunatkan bagi para imam yang berkhutbah, untuk mereka berkhutbah pada hari jumaat dan bersama mereka tongkat, mereka berpegang (sandar) kepadanya ketika berdiri. Dan itulah yang kami lihat dan kami dengar.” (Lihat al-Mudawwanah (المدونة) : 1/232)

Imam al-Syafi’ie berkata : “Dan orang yang berkhutbah bersandar kepada tongkat atau busar atau apa yang seumpama dengan kedua-duanya, kerana telah sampai kepada kami bahawasanya Nabi saw bersandar kepada tongkat (ketika berkhutbah).” (Lihat al-Umm : 1/177)

Al-Nawawi pula berkata : “Disunatkan bersandar (memegang) kepada busar, atau pedang atau tongkat atau seumpamanya.” (al-Mujmu’ : 4/357)


walahu a'lam.


http://www.saaid.net/book/7/1005.doc

No comments: