Monday, July 17, 2006

Za'faran Untuk Diminum

Soalan :

Adakah berubat dengan ayat al-Quran, demikian juga dengan menulis (ayat al-Quran) dengan Za'faran, kemudian meletakannya dengan air dan meminumnya daripada bid'ah ? Ataupun bukan bid'ah ?


Jawapan :

"Yang Benar bahawasanya perbuatan ini adalah bid'ah, walaupun terdapat sebagian orang dahulu (melakukannya), akan tetapi perbuatan ini (sepatutnya) ditinggalkan kerana ianya wasilah (membawa kepada kesalahan) yang lain.
Ini tentang menulis al-Quran kemudian meminumnya, ia adalah daripada bid'ah walaupun pelakunya bertujuan untuk berubat. Adapun menjampi seperti seseorang membaca al-Quran lalu dihembus pada dirinya (bahagian yang sakit) atau sesiapa yang sakit , maka menjampi seperti ini tidak mengapa.
Akan tetapi jangan ditulis, kemudian diminum, Ini adalah daripada bid'ah yang tanpa ragu boleh membawa kepada bid'ah yang lebih besar bahkan kepada syirik akbar..... dan tidak sahih sesuatupun (tentangnya) yang marfu' (sampai) kepada Nabi saw selama-lamanya.
Maka kerana ini ianya adalah bid'ah. Adapun berubat dengan cara ruqyah (jampi) maka ianya thabit dari Nabi saw..."

http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=26

No comments: